Kurser

Österlenarkeologi erbjuder kulturhistoriska kurser med fokus på Österlen.

I kurserna förmedlas kunskap om speciellt utvalda områden, till exempel enskilda socknar eller byar, via arkeologi, arkiv och kulturlandskap. Österlenarkeologi erbjuder även fältkurser i arkeologi under sommaren.

Jag som driver Österlenarkeologi har genom åren hållit ett flertal kulturhistoriska kurser vilka har berört olika delar av Österlen. Som exempel kan nämnas en tidsresa genom Simris och Östra Nöbbelövs socknar strax utanför Simrishamn. Tillsammans med en arkeologkollega har jag hållit ett flertal fältkurser i arkeologi, både veckokurser och arkeolog-för-en-dag kurser. Dessa arrangerades i samband med arkeologiska forskningsundersökningar av borgen Gladsaxehus och av premonstratenserklostret i Östra Tommarp. Även dessa kurser förmedlades via Studieförbundet Vuxenskolan.

Premonstratenserklostret i Tommarp
I samband med undersökningen vid klostret i Östra Tommarp år 2005 anordnades arkeologikurser där allmänheten fick möjlighet att delta i utgrävningarna. Här gräver några kursdeltagare i den södra klosterlängan, i förgrunden syns källaren och den igenmurade nedgången till denna. Foto: Lars Jönsson.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Trädgårdsgatan 46      |      271 34 Ystad     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2017 Österlenarkeologi