Exkursioner & föredrag

Österlenarkeologi erbjuder exkursioner till intressanta och spännande kulturhistoriska miljöer.

Framförallt inriktar vi oss på mer eller mindre kända medeltida och tidigmoderna lämningar och kulturlandskap. Även exkursioner till andra typer av kulturhistoriska miljöer planeras.

Företag och föreningar erbjuds föredrag om olika kulturhistoriska objekt, landskap och företeelser i sydöstra Skåne.

Jag som driver Österlenarkeologi har lång erfarenhet som föredragshållare, och har bl.a. hållit föredrag för Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet, Limhamns arkeologiska sällskap, Tumathorps S:t Knutsgille, Ystads fornminnesförening och Österlens Museum.

Nedraby kyrkoruin
Nedraby kyrkoruin i Tomelilla kommun är vackert belägen på en höjd där Örupsån rinner ut i Nybroån. Under medeltiden var Nedraby en egen socken, men delades 1635 upp mellan grannsocknarna Övraby och Benestad. Socknen hette ursprungligen Arvalund och omnämns som kungalev i Kung Valdemars Jordebok från 1230-talet. Foto: Lars Jönsson.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Trädgårdsgatan 46      |      271 34 Ystad     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2017 Österlenarkeologi