Välkommen till Österlenarkeologi

Österlenarkeologi är ett konsultföretag som arbetar brett inom kultursektorn och bedriver verksamhet inom arkeologi och förmedling.

Vi erbjuder arkeologiska och andra kulturmiljörelaterade uppdrag, kulturhistoriska kurser, föredrag och exkursioner till intressanta kulturhistoriska miljöer.

Österlenarkeologi ger även ut kulturhistoriska böcker och publicerar artiklar.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Sturegatan 14 A      |      271 31 Ystad     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2012-2021 Österlenarkeologi