Tjänster

Österlenarkeologi bedriver konsultverksamhet inom arkeologi och förmedling i Sydostskåne.

Vi arbetar brett inom kultursektorn mot stat och kommun, företag och privatpersoner och föreningar genom att:

  • — utföra arkeologiska uppdrag och andra kulturmiljörelaterade arbeten
  • — bistå vid kommunala planärenden inför byggnation
  • — bedriva förmedlingsverksamhet såsom kulturhistoriska kurser, föredrag och exkursioner
  • — ge ut kulturhistoriska böcker och artiklar.

Österlenarkeologis huvudsakliga arbetsfält är inom de fem kommunerna Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Skurup, men även uppdrag i andra kommuner är av intresse. För bokning och prisuppgifter kontakta Österlenarkeologi.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2021 Österlenarkeologi