Publicerat

Här följer en sammanställning över de arkeologiska rapporter, artiklar och böcker har jag hittills publicerat.

Artiklar

Jönsson, L., Kockum, J. & Olsson, M. 2000. Fosie och Naffentorp — två medeltida byar i Malmös omnejd. Att tolka stratigrafi. Det tredje nordiska stratigrafimötet. Åland 1999.

Jönsson, L. 2001. Premonstratenserklostret i Östra Tommarp. Andrén, A., Ersgård, L. & Wienberg, J. (red.) Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson. Lund Studies in Medieval Archaeology 29. Stockholm.

Jönsson, L. & Brorsson, T. 2004. Oxie i sydvästra Skåne. En plats med centrala funktioner. Anglert, M. & Thomasson, J. (red.) Landskapsarkeologi och tidig medeltid — några exempel från södra Sverige. Uppåkrastudier 8. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 80, No. 41.

Jönsson, L. 2004. Gladsaxehus — ett projekt riktat mot både forskning och allmänhet. ALE. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge. Nr 4 2004.

Brorsson, T. & Jönsson, L. 2005. Tumathorp in South Eastern Scania – a study of an early Medieval town (kungalev). Lund Archaeological Review Vol. 10. 2004. Lund.

Jönsson, L. & Kockum, J. 2005. Att sätta gränser. Meta 2005:2. Lund.

Jönsson, L. 2006. Tumathorp — från kunglig ort till klosterstad. Jönsson, L. & Wallebom, U. Tommarp och Simrishamn — Österlens medeltida städer. Utgiven av Nya föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Österlens museum. Ingår i projektet Skånska städer. Simrishamn.

Jönsson, L. 2011. En storgårds sociala och rituella topografi — exempel från Lockarp i Skåne. Håkansson, A. & Rosén, C. (red.). Landskaparna. Utskrift 11. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Jönsson, L. & Brorsson, T. 2011. Vä under vikingatid och tidig medeltid. Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge. Nr 4 2011. Jubileumsnummer Ale 50 år 1961–2011. Lund.

Jönsson, L. 2014. Lunkende – en medeltida pilgrimsort. Axelsson, L E. & Jönsson, L. (red.). Pilgrim S:t Olof 800 år. Utgiven av Svenska kyrkan, Simrishamns pastorat och Killans bönegård, Östra Vemmerlöv.


Böcker

Jönsson, L. & Wallebom, U. 2006. Tommarp och Simrishamn — Österlens medeltida städer. Utgiven av Nya föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Österlens museum. Ingår i projektet Skånska städer. Simrishamn.

Jönsson, L. & Persson, L. 2008. Det organiserade landskapet. Öresundsförbindelsen och arkeologin. Malmöfynd nr 13, Malmö Kulturmiljö. Malmö.

Jönsson, L. 2011. Tommarp — Kunglig produktionsort och klosterstad. Licentiatavhandling i Historisk arkeologi. Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

Jönsson, L. & Wallebom, U. (red.). 2011. Gladsaxehus — Österlens bortglömda kungaborg.

Axelsson, L E. & Jönsson, L. (red.). 2014. Pilgrim S:t Olof 800 år. Boken utgiven av Svenska kyrkan, Simrishamns pastorat och Killans bönegård, Östra Vemmerlöv.

Jönsson, L. 2015. Österlens dansbanor. Utgiven av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Simrishamn.


Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Sturegatan 14 A      |      271 31 Ystad     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2021 Österlenarkeologi