Uppdragsarkeologi

Tommarp – Kunglig produktionsort och klosterstad
Jönsson, L. 2011. Tommarp – Kunglig produktionsort och klosterstad. Licentiatavhandling i Historisk arkeologi. Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

En arkeologisk utredning måste genomföras i samband med exploateringar av områden där fornlämningar kan förväntas.

Österlenarkeologi utför arkeologiska utredningar och förundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län. (se Fornminneslagen eller Lag (1988:950) om kulturminnen m.m).

Österlenarkeologi bedriver även konsultverksamhet inom uppdragsarkeologin och är behjälplig inför arkeologiska upphandlingar med upprättande av exempelvis undersökningsplaner.

Jag som driver Österlenarkeologi har arbetat med uppdragsarkeologi sedan 1988 och har en gedigen erfarenhet som fältarkeolog och projektledare. Jag har skrivit ett stort antal arkeologiska rapporter, artiklar och några vetenskapliga synteser. Vidare har jag erfarenhet av egna arkeologiska forskningsprojekt, vilka utmynnat i rapporter, artiklar och en lic-avhandling (se mitt CV under Om oss).

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Trädgårdsgatan 46      |      271 34 Ystad     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2017 Österlenarkeologi