Projekt

Rapporter 2015-

Rapporter från 2015 och framåt finns i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv "Samla".
Sök på "Jönsson, Lars" eller gå direkt via länk till "Samla"

Kapellet i Sankt Olof
RAÄ Sankt Olof 2:1, Sankt Olofs socken i Simrishamns kommun, Skåne län
Arkeologisk forskningsundersökning 2013
Österlenarkeologi Rapport 2015:10
Österlenarkeologi rapport 2015:10

Rapporter 2014

Köpingebro 14:308 (Kamerala). AU år 2013
Stora Köpinge socken i Ystads kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2014:1

Renen 1:1, Onslunda kyrkogård. FU år 2013
Anläggande av bergvärme
RAÄ Onslunda 39:1, Onslunda socken i Tomelilla kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2014:2

Svinaberga 7:6. Nybyggnation av väg. FU år 2013
RAÄ Södra Mellby 23:1, Södra Mellby socken i Simrishamns kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2014:3

Vik. Råvattenledning mellan Rörum och Baskemölla. FU år 2014
RAÄ Rörum 15:1-2, Rörums socken i Simrishamns kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2014:4

Mellby 3:65 och 3:66. Nybyggnation av bostäder. AU år 2014
RAÄ Södra Mellby 65:1, Södra Mellby socken i Simrishamns kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2014:5

Köpingebro 9:19 m fl – Promenadvägen. Utbyggnad av fjärrvärmenätet. FU år 2014
RAÄ Stora Köpinge 99:2, Stora Köpinge socken i Ystads kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2014:6

Hagestad 38:20. Anläggande av pool. FU år 2014
RAÄ Löderup 115:1, Löderups socken i Ystads kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2014:7

Ågerup 2:83, Ågerups Säteri. Anläggande av avlopp. FU år 2014
RAÄ Blentarp 2:1, Blentarps socken i Sjöbo kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2014:8

 

Rapporter 2013

Stora Köpinge kyrkogård - Dagvattenledningar runt kyrkan. FU år 2012
Fastighet Köpinge 71:1, Fornlämningsnr: 159
Stora Köpinge socken, Ystads kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:1 (pdf)

Simrishamn - Fjärrvärmeledningar i Hamngatan, Skansgatan och Skepparegatan. FU år 2012
Fastigheterna Simrishamn 2:32 och 2:41, Hamngatan och Skansgatan, Fornlämningsnr: 25
Simrishamns stad, Simrishamns kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:2 (pdf)

Köpinge 15:29 m.fl. - Spilltryck- och vattenledningar. FU år 2013
Fastigheterna Köpinge 15:29, 21:33, 64:1, Fornlämningsnr: 24:2, 58:1-2, 79:1
Stora Köpinge socken, Ystads kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:3 (pdf)

Backen 1:51, Vik-boplatsen. FU år 2013
Fastigheten Backen 1:51, Fornlämningsnummer 15:1 och 44:1
Rörums socken, Simrishamns kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:4 (pdf)

Backen 1:52, Vik FU år 2013
Fastigheten Backen 1:52, Fornlämningsnummer 44:1
Rörums socken, Simrishamns kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:5 (pdf)

Gamla Staden 2:3, Ystad FU år 2013
Uppförande av sophus
RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:6 (pdf)

Vollsjö 31:178, Vollsjö gård. FU år 2013
Anläggande av trapphus
RAÄ Vollsjö 19:1, Vollsjö socken i Sjöbo kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:7 (pdf)

Kyrkan 2, Skurups kyrka. FU år 2013
Markarbeten i kyrkan
RAÄ Skurup 55:1, Skurups socken i Skurups kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:8 (pdf)

Ingelsta 10:23 m. fl. AU år 2013
VA-utbyggnad
Östra Ingelstad socken i Tomelilla kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:9 (pdf)

Brunnsgatan och Östergatan, Simrishamn. FU år 2013
Nedläggning av vattenledning
RAÄ Simrishamn 25:1, Simrishamns socken, Simrishamns kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:10 (pdf)

Slimminge 69:1, Slimminge kyrkogård. FU år 2013
VA- och bårhusutbyggnad samt dragning av elkabel
RAÄ Slimminge 19:1, Slimminge socken i Skurups kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:11 (pdf)

Herden 4, Simrishamn. FU år 2013
Byggnation av nätstation och ledningsförläggning
RAÄ Simrishamn 25:1, Simrishamns socken, Simrishamns kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:12 (pdf)

Ybes 1, Ystad. FU år 2013
Uppförande av garage
RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:13 (pdf)

Hagestad 117:1. FU år 2013
Nybyggnad av gästhus med förråd.
RAÄ Löderup 105:1, Löderups socken i Ystads kommun, Skåne län
Österlenarkeologi rapport 2013:14 (pdf)


Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Sturegatan 14 A      |      271 31 Ystad     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2021 Österlenarkeologi